Uprawnienia i certyfikaty w ustawie prawa energetycznego

W przypadku gdy mowa o instalacjach energetycznych bardzo ważnym elementem jest to, aby ich budowa oraz ewentualne naprawy były wykonywane przez właściwe osoby, mowa tutaj nie tylko o odpowiednim doświadczeniu i wiedzy, ale również o tym, aby posiadały one stosowane uprawnienia pozwalające im na przeprowadzanie takich prac.

Continue reading „Uprawnienia i certyfikaty w ustawie prawa energetycznego”

Czym jest zarządzanie według agile?

Agile to dzisiaj coś, o czym coraz więcej się mówi w kontekście nowoczesnych i osiągających sukcesy firm. Zdecydowanie warto zatem wiedzieć, na czym polega takie zarządzanie według agile. Może bowiem okazać się, że wprowadzenie go do naszej codziennej praktyki zawodowej dużo nam naprawdę pomoże w codziennych czynnościach.

Continue reading „Czym jest zarządzanie według agile?”

Czy miejsce negocjacji ma znaczenie dla całego procesu?

Wbrew wielu popularnym wyobrażeniom negocjacje nie są czynnością jednorazową. Pod tą nazwą kryje się wymiana poszczególnych żądań oraz ustępstw, które statecznie doprowadzają do uzgodnienia wspólnego rozwiązania.

Podczas przeprowadzania negocjacji istotne znaczenie ma miejsce oraz czas. Aby nabyć niezbędnych wiadomości na ten temat niezbędne są szkolenia negocjacje oraz szkolenia dla handlowców.

Continue reading „Czy miejsce negocjacji ma znaczenie dla całego procesu?”