Zespół

Iwona Brzózka - Złotnicka, przedstawicielka Stowarzyszenia


Z wykształcenia polonistka, bibliotekarka  i animatorka kultury, nauczyciel mianowany. Przez rok związana z Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie koordynowała programy edukacyjne. Ekspertka edukacyjna. Interesuje się wykorzystaniem nowych technologii w edukacji i ich wpływem na proces uczenia się. Bierze udział w wielu konferencjach w kraju i za granicą (m.in. w Światowej Konferencji Scratcha 2015 w Amsterdamie, w 2016 r. w Massachusetts Institute of Technology – MIT Media Lab oraz w 2017 w Bordeaux.)
Od września 2013 r. koordynuje ogólnopolski program edukacyjny Mistrzowie Kodowania  (organizator: Samsung Electronics Polska), którego celem jest upowszechnianie nauki programowania w polskich szkołach. Oprócz programu Mistrzowie Kodowania od maja 2015 r. koordynuje też innowacyjny program Mistrzowie Kodowania Junior, który skierowany jest do przedszkoli. Uczestniczka warsztatów i programu Apps For Good (Londyn), Uczestniczka programu Future Classroom European Schoolnet (Bruksela). Trenerka edukacyjna, m.in. w programie „Aktywna Edukacja” (wcześniej w pilotażowym, rządowym projekcie „Cyfrowa Szkoła”). Zajmuje się kształceniem dorosłych. Współpracuje/współpracowała m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej, z Fundacją Orange, Fundacją Nowoczesna Polska, a także ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Współpracuje z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie wprowadzania programowania do powszechnej edukacji na każdym poziomie edukacyjnym, dzieląc się swoimi doświadczeniami zdobytymi w programie Mistrzowie Kodowania. Należy do elitarnej grupy nauczycieli – Superbelfrzy RP. Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego – harcmistrzyni.

Członkami Stowarzyszenia są trenerzy programu Mistrzowie Kodowania, których charakterystyki można znaleźć na stronie programu


0 comments:

Publikowanie komentarza