czwartek, 10 sierpnia 2017

Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania poszukuje koordynatora projektów

Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania poszukuje koordynatora projektów edukacyjnych do prowadzonych projektów 

Czego oczekujemy?

 • Wykształcenia wyższego;
 • Doświadczenia zawodowego w projekcie finansowanym  z UE w obszarze rozliczania i sprawozdawczości projektów unijnych;
 • Doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z projektami, eventów, wydarzeń edukacyjnych (min. 3 lata);
 • Biegłej znajomości wytycznych o kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 • Biegła obsługa komputera, bardzo dobra znajomość pakietu Office;
 • Kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów;
 • zaangażowania w skuteczną i terminową realizację planów;
 • umiejętności pracy w zespole i skutecznej komunikacji;
 • samodzielności, pracowitości i chęci rozwoju.

Mile widziane:
 • Doświadczenie w zakresie stosowania zasady konkurencyjności wydatków;
 • Doświadczenie w zakresie sporządzania umów i dokumentów gwarantujących prawidłowa realizację działań.

Będziesz odpowiedzialna/y za:

 • Koordynowanie projektów edukacyjnych na terenie w Polski;
 • Monitorowanie wskaźników projektów oraz raportowanie w zakresie stopnia realizacji wskaźników;
 • Monitorowanie rozliczeń trenerów i wykonawców;
 • Monitorowanie realizacji projektu od strony organizacyjno-finansowej ponoszonych wydatków i sprawdzanie ich zgodności z budżetem projektu;
 • Sporządzanie okresowych informacji oraz analiz finansowych niezbędnych do bieżącego monitorowania prawidłowej realizacji Projektu;
 • Opisywanie rachunków do umów i faktur zgodnie z przyjętymi procedurami.

Oferujemy Ci:
 • pracę w organizacji, która zajmuje się wspieraniem nauczycieli i dzieci w zakresie umiejętności programowania;
 • formę i zakres zatrudnienia do ustalenia.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2017 r.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z zadaniem rekrutacyjnym) do dnia 17 sierpnia 2017 r., na adres: kontakt@mistrzowiekodowania.pl wpisując w temacie: koordynator. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Zadanie rekrutacyjne:
Jakie czynniki weźmiesz pod uwagę określając zasady wyłonienia trenerów do prowadzenia szkoleń w kilku regionach Polski, aby był to koszt kwalifikowalny zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

       fot. CC0, pexels.com

     0 comments:

     Publikowanie komentarza