Wspieramy nauczycieli

Kierując się ważnymi dla nas wartościami towarzyszymy nauczycielom w ich rozwoju zawodowym.

Konferencje

Organizujemy i gościmy na wielu konferencjach edukacyjnych w kraju i na świecie.

Słuchamy nauczycieli

Wierzymy, że nauczyciele są profesjonalistami, którzy posiadają bogate i cenne doświadczenie zawodowe.

Warsztaty

Aktywne i wartościowe formy pracy z nauczycielami są naszym znakiem rozpoznawczym.

Współpraca

Wierzymy w siłę synergii. Dlatego stawiamy na wspólne działania.

czwartek, 10 sierpnia 2017

Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania poszukuje asystenta koordynatora


Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania poszukuje asystenta koordynatora do realizowanych przez siebie projektów edukacyjnych

Czego oczekujemy

 • Wykształcenia wyższego;
 • Doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z projektami edukacyjnymi (min. 1 lata);
 • Biegła obsługa komputera, bardzo dobra znajomość pakietu Office;
 • zaangażowania w skuteczną i terminową realizację planów;
 • umiejętności pracy w zespole i skutecznej komunikacji;
 • samodzielności, pracowitości i chęci rozwoju.

Mile widziane:
 •  znajomość środowi  fot. CC0, pexels.comska i specyfiki systemu oświaty i edukacji
 •  znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2).

Będziesz odpowiedzialna/y za:

 • Wspieranie koordynatora projektów edukacyjnych realizowanych na terenie Polski;
 • Tworzenie tekstów, zestawień, podsumowań, infografik związanych z realizowanym projektem;
 • Zbieranie i przetwarzenie danych dotyczących realizacji projektu;
 • Realizacja zadań biurowych.

Oferujemy Ci:
 • pracę w organizacji, która zajmuje się wspieraniem nauczycieli i dzieci w zakresie umiejętności programowania;
 • formę i zakres zatrudnienia do ustalenia.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2017 r.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) do dnia 17 sierpnia 2017 r., na adres: kontakt@mistrzowiekodowania.pl wpisując w temacie: asystent koordynatora lokalnego. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


  fot. CC0, pexels.com
Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania poszukuje koordynatora projektów

Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania poszukuje koordynatora projektów edukacyjnych do prowadzonych projektów 

Czego oczekujemy?

 • Wykształcenia wyższego;
 • Doświadczenia zawodowego w projekcie finansowanym  z UE w obszarze rozliczania i sprawozdawczości projektów unijnych;
 • Doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z projektami, eventów, wydarzeń edukacyjnych (min. 3 lata);
 • Biegłej znajomości wytycznych o kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 • Biegła obsługa komputera, bardzo dobra znajomość pakietu Office;
 • Kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów;
 • zaangażowania w skuteczną i terminową realizację planów;
 • umiejętności pracy w zespole i skutecznej komunikacji;
 • samodzielności, pracowitości i chęci rozwoju.

Mile widziane:
 • Doświadczenie w zakresie stosowania zasady konkurencyjności wydatków;
 • Doświadczenie w zakresie sporządzania umów i dokumentów gwarantujących prawidłowa realizację działań.

Będziesz odpowiedzialna/y za:

 • Koordynowanie projektów edukacyjnych na terenie w Polski;
 • Monitorowanie wskaźników projektów oraz raportowanie w zakresie stopnia realizacji wskaźników;
 • Monitorowanie rozliczeń trenerów i wykonawców;
 • Monitorowanie realizacji projektu od strony organizacyjno-finansowej ponoszonych wydatków i sprawdzanie ich zgodności z budżetem projektu;
 • Sporządzanie okresowych informacji oraz analiz finansowych niezbędnych do bieżącego monitorowania prawidłowej realizacji Projektu;
 • Opisywanie rachunków do umów i faktur zgodnie z przyjętymi procedurami.

Oferujemy Ci:
 • pracę w organizacji, która zajmuje się wspieraniem nauczycieli i dzieci w zakresie umiejętności programowania;
 • formę i zakres zatrudnienia do ustalenia.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2017 r.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z zadaniem rekrutacyjnym) do dnia 17 sierpnia 2017 r., na adres: kontakt@mistrzowiekodowania.pl wpisując w temacie: koordynator. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Zadanie rekrutacyjne:
Jakie czynniki weźmiesz pod uwagę określając zasady wyłonienia trenerów do prowadzenia szkoleń w kilku regionach Polski, aby był to koszt kwalifikowalny zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

       fot. CC0, pexels.com

     Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania poszukuje koordynatora lokalnego

     Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania poszukuje koordynatora lokalnego do prowadzonych projektów edukacyjnych 

     Czego oczekujemy?
     • Wykształcenia wyższego;
     • Doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z koordynowaniem projektów;eventów, wydarzeń edukacyjnych (min. 1 rok);
     • Kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów;
     • zaangażowania w skuteczną i terminową realizację planów;
     • umiejętności pracy w zespole i skutecznej komunikacji;
     • samodzielności, pracowitości i chęci rozwoju;
     • gotowości do podróży służbowych;
     • Biegłej obsługa komputera, bardzo dobra znajomości pakietu Office.
     Mile widziane:
     • doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie nauki programowania
     • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE
     Będziesz odpowiedzialna/y za:
     • koordynowanie wydarzeń szkoleniowych na terenie wybranych regionów Polski;
     • monitorowanie wskaźników projektów oraz raportowanie w zakresie stopnia realizacji wskaźników;
     • monitorowanie jakości prowadzonych szkoleń;
     • pozyskiwanie i prowadzenie dokumentacji źródłowej w związku z realizowanymi projektami;
     • kontakty z wykonawcami;
     • kontakty z trenerami ;
     • monitorowanie rozliczeń trenerów i wykonawców;
     Oferujemy Ci:
     • pracę w organizacji, która zajmuje się wspieraniem nauczycieli i dzieci w zakresie umiejętności programowania;
     • formę i zakres zatrudnienia do ustalenia.
     Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2017 r.
     Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z zadaniem rekrutacyjnym) do dnia 17 sierpnia 2017 r.. na adres: kontakt@mistzowiekodowania.pl wpisując w temacie: koordynator lokalny.  Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
     Zadanie rekrutacyjne:
     Zaplanuj organizację szkolenia stacjonarnego uwzględniając poszczególne etapy jego przygotowania i realizacji.
     W opisie działań uwzględnij narzędzia, metody pracy oraz wskaz niezbędną dokumentację.


       fot. CC0, pexels.com