Wspieramy nauczycieli

Kierując się ważnymi dla nas wartościami towarzyszymy nauczycielom w ich rozwoju zawodowym.

Konferencje

Organizujemy i gościmy na wielu konferencjach edukacyjnych w kraju i na świecie.

Słuchamy nauczycieli

Wierzymy, że nauczyciele są profesjonalistami, którzy posiadają bogate i cenne doświadczenie zawodowe.

Warsztaty

Aktywne i wartościowe formy pracy z nauczycielami są naszym znakiem rozpoznawczym.

Współpraca

Wierzymy w siłę synergii. Dlatego stawiamy na wspólne działania.

środa, 12 lipca 2017

Kierunek: Programowanie przyszłości!


„Zaprogramuj przyszłość” to tytuł projektów dofinansowanych przez Program Operacyjny Polska Cyfrowa w ramach Działania 3.2., które od sierpnia 2017 r. będą realizowane przez Fundację Orange (lidera) oraz Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania (partnera), a w regionie szczecinecko-pyrzyckim dodatkowo przez Fundację NetCamp ze Szczecina. Jest to odpowiedź na rodzące się potrzeby współczesnych dzieci, a co za tym idzie ich rodziców i nauczycieli, którzy chcą nadążać za nowymi technologiami i proponować już najmłodszym nie tylko interesujące, ale też potrzebne w przyszłości treści edukacyjne, w tym wyposażać je w tak kluczowe kompetencje cyfrowe z programowaniem na czele.

W nadchodzącym roku szkolnym (2017/2018) blisko 1200 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z różnych regionów Polski (z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich) rozpocznie z nami naukę programowania, by następnie wprowadzać ją na zajęciach dodatkowych ze swoimi uczniami w ponad 230 szkołach. W ten sposób ponad 20 tysięcy uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych będzie odkrywało wraz ze swoimi nauczycielami fascynujący świat myślenia programistycznego. W ramach projektów szkoły otrzymają nowoczesny sprzęt – m.in. maty edukacyjne, tablety i roboty, a placówki najsłabiej wyposażone w sprzęt komputerowy wesprzemy pracowniami mobilnymi.  

Gdzie będzie realizowali projekty “Zaprogramuj przyszłość”?

  1. region gdański (woj. pomorskie)
  2. region olsztyński (woj. warmińsko-mazurskie)
  3. region ełcki (woj. warmińsko-mazurskie)
  4. region bydgosko-toruński (woj. kujawsko-pomorskie)
  5. region szczecinecko-pyrzycki (woj. zachodniopomorskie)
  6. region legnicko-głogowski (woj. dolnośląskie)
  7. region częstochowski (woj. śląskie)
  8. region tyski (woj. śląskie)
  9. region piotrkowski (woj. łódzkie)poniedziałek, 3 lipca 2017

Konferencja „Myśl. Twórz. Programuj”

21 kwietnia 2017 roku w „Małej Szkole” w Koninie Żagarskim odbyła się konferencja „Myśl. Twórz. Programuj”. 

Placówka ta posiada wyjątkowe doświadczenia z zakresu wartościowego, metodycznego i inspirującego wykorzystania nowoczesnych technologii. Tablice interaktywne, laptopy czy tablety towarzyszą uczniom każdego dnia, a nauczyciele pokazują im, w jaki sposób z tych osiągnięć nowoczesności korzystać - dlatego dzieci uczą się tu między innymi programowania. Ideą wydarzenia było podzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami nauczycieli pracujących w tej szkole, a także nauczycieli z innych placówek dążących do korzystania z osiągnięć techniki na rzecz edukacji w Polsce. 

Konferencja skierowana była do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy w czasie jej trwania mogli zapoznać się z możliwościami realizacji nowych zapisów w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz informatycznej. 


Uczestnicy mogli zapoznać się z dobrymi praktykami kodujących już  od pewnego czasu nauczycieli - szkoły działające w programie Mistrzowie Kodowania prezentowały swoje osiągnięcia. Podczas wystąpień omawiane były także  kierunki i możliwości realizowania innowacji w edukacji.

Po wystąpieniach nauczyciele zostali zaproszeni na warsztaty, podczas których trenerzy zaprezentowali narzędzia pomocne w nauce kodowania online i offline na lekcji. 
Każda z grup nauczycieli mogła wziąć udział w zajęciach kodowania bez komputera ("offline"), poznań podstawowe aplikacje, które wspierają nauczycieli i uczniów w zdobywaniu umiejętności w zakresie uniwersalnych zasad jakimi rządzi się świat programowania. Nie zabrakło także wprowadzenia do Scratcha Juniora, Scratcha oraz różnych oblicz robotyki. 

Ewaluacja w postaci rozmowy z wszystkimi uczestnikami pokazała, że atmosfera oraz forma konferencji bardzo sprzyjała zdobywaniu i porządkowaniu posiadanej wiedzy i umiejętności przez nauczycieli. Kolejny raz okazało się, że nauczyciele cenią sobie partnerski model komunikacji i uczenia się. 
Cieszymy się z możliwości współorganizowania i uczestnictwa w tym wspaniałym wydarzeniu i życzymy wszystkim kolejnych wartościowych spotkań!