wtorek, 13 czerwca 2017

Konferencja „Więcej niż programowanie. Perspektywa praktyków.”

Konferencja „Więcej niż programowanie. Perspektywa praktyków.” odbyła się 23 maja 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik. Była szansą na spotkanie się nauczycieli, którzy często już od kilku lat realizują różnorodne zajęcia związane z programowaniem w ramach programu Mistrzowie Kodowania. 
Takie spotkanie było okazją do tego, aby to nauczyciele-praktycy podzielili się swoimi doświadczeniami i refleksjami związanymi z tematem konferencji. Nauczyciele, jako grupa ekspertów, analizowali problemy w szkole oraz zastanawiali się nad pytaniami nurtującymi na co dzień każdego nauczyciela programowania:


Jaki powinien być taki nauczyciel?
Do jakich szkoleń powinien mieć dostęp?
Z jakim trudnościami boryka się najczęściej i jak można te problemy rozwiązać?
Jak ważna jest praca w grupie i praca projektowa?
Dlaczego programowanie powinno być dostępne dla każdego?Atmosfera panująca na konferencji sprzyjała rozmowie i wymianie doświadczeń, co umożliwiło swobodną dyskusję, a co za tym wypracowanie konstruktywnych stanowisk.

Uczestnicy ustalili, że potrzebują stałego wsparcia merytorycznego – nie tylko szkoleń, podczas których treści powinny być uporządkowane i uniwersalne, ale też bazy materiałów online – stron internetowych, webinarów itd. Mimo licznych trudności, na które regularnie trafiają nauczyciele w szkołach, istnieje wiele sposobów na interesujące wprowadzanie programowania. Nauczyciele zainteresowani są możliwością programowania offline w klasie, widzą też duże możliwości w pracy grupowej uczniów, co przynajmniej częściowo rozwiązuje problem niewystarczającej ilości sprzętu. Zaczęli też dostrzegać szansę we współpracy z rodzicami, którzy często chętnie wspierają szkoły w ich nowoczesnych działaniach.

Uczestnicy konferencji dostrzegli w programowaniu szansę dla starszych uczniów, którzy swoje umiejętności mogą wykorzystywać w praktycznych i bardzo twórczych celach – tworząc projekty i nawiązując tym samym bardzo konstruktywną współpracę. Poruszona też została kwestia programowania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – jak wskazali nauczyciele, jest to świetny sposób na wspieranie rozwoju tych uczniów, wspieranie sfer ich sfer rozwoju, które wymagają dodatkowej, specjalistycznej pracy, a także wzmacnianie ich pozycji w społeczności klasy i szkoły.

Konferencja „Więcej niż programowanie. Perspektywa praktyków.” była okazją do rozmowy, wymiany doświadczeń. Najważniejsze jednak było to, że udzielono głosu nauczycielom, którzy na co dzień uczą programowania i znają dobrze realia szkoły. Jej przebieg i charakter jednoznacznie pokazują, że możemy pochwalić się rosnącą społecznością otwartych i świadomych nauczycieli. Jest to społeczność, która ma olbrzymi potencjał związany z profesjonalizacją działań edukacyjnych w polskich szkołach.
0 comments:

Publikowanie komentarza